ŠVP

Školní vzdělávací plán „Pomozte nám, abychom to zvládli sami“

Platnost od 1. 9. 2020

Motto naší mateřské školy:

V mateřské škole je většina dnů, kdy se něco děje a každý si v nich přijde na své. Je na co se dívat, co poslouchat, ochutnávat, prsty se mají čeho dotýkat a ani nos nepřijde zkrátka. O tom, že je potřeba zapojit mozek a rozhýbat tělo už ani není nutné mluvit.

Cíl:

  • klást důraz na rozvoj samostatnosti dětí ve všech oblastech tak, bylo schopno v budoucnu lépe zvládat nároky na ně kladené
  • systematické zaměření na hrubou motoriku jako základ celkového rozvoje dítěte
  • využívat hru jako klíčového prostředku rozvoje dětí
  • klidné, spokojené, pokud možno vnitřně motivované a v mezích možností úspěšné dítě
  • vytvářet bezpečné klima a prostředí plné důvěry a pohody

Obsah:   Obsah tvoří 5 integrovaných bloků:

1. Usměvavá tvářička ke zdraví je cestička

2. Už vím proč

3. Nejsem na světě sám

4. Hrajeme si, povídáme, společně svět poznáváme

5. Objevujeme svět rádi, s přírodou jsme kamarádi

ŠVP je k dispozici v každé šatně dětí.