ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Vracov oznamuje, že od 1. 9. 2023 dojde k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání na částku 450 Kč.

Děti, které plní povinný předškolní ročník, úplatu nehradí!

 

Ivana Vaverková, ředitelka Mateřské školy Vracov

Zpět na titulní stránku