Zvýšení stravného

Vzhledem ke zvyšování cen potravin došlo od 1. 4. 2020 ke zvýšení stravného. Protože byla mateřská škola uzavřena, dojde k tomuto zdražení po otevření mateřské školy, tj. od 25. 5. 2020.

Výše stravného je následující:   Děti 3-6 let –  přesnídávka ……………….8 Kč                                     Děti s odkladem školní docházky –  přesnídávka…………………..9 Kč

oběd………………………….17 Kč                                                                                             oběd……………………………20 Kč

odpolední svačina……… 8 Kč                                                                                              odpolední svačina…………  8 Kč

  celkem:  33 Kč                                                                                                                        celkem:  37 Kč

Zpět na titulní stránku