Zvýšení stravného

Vzhledem ke zvyšování cen potravin došlo od 1. 4. 2020 ke zvýšení stravného. Protože byla mateřská škola uzavřena, dojde k tomuto zdražení po otevření mateřské školy, tj. od 25. 5. 2020.

Výše stravného je následující:

Děti 3-6 let –  přesnídávka ………………. 8 Kč Děti s odkladem školní docházky –  přesnídávka…………. 9 Kč
oběd…………………………. 17 Kč oběd…………………………… 20 Kč
odpolední svačina……… 8 Kč odpolední svačina…………  8 Kč
celkem:  33 Kč celkem:  37 Kč

Zpět na titulní stránku