Zápis do MŠ Vracov pro školní rok 2021/2022

                  ZÁPIS DĚTÍ

– proběhne ve dnech 4. a 5. května 2021 v době od 10:00 – 15:00 hod.

–  k zápisu se dostaví děti narozené nejpozději 31. 12. 2018

–  k zápisu přineste na lístku napsané:

a) jméno a příjmení dítěte

b) datum narození dítěte

c) adresu trvalého pobytu dítěte

Obdržíte veškeré dokumenty (žádost, přihlášku na stravování, souhlas se zpracováním citlivých údajů atd.), pokyny k vyplnění a další informace.

Zpět na titulní stránku