ŠVP

Školní vzdělávací plán „Vidím, slyším, prožívám“

Už v předškolním věku se vytvářejí základy klíčových kompetencí, které jsou důležité z hlediska přípravy dítěte na vzdělávání, zároveň pro další životní etapy i celoživotní učení. Náš školní vzdělávací program má pět integrovaných bloků:

  • I. téma: „Zdravá holka, zdravý kluk“
  • II. téma: „Co ještě nevíme“
  • III. téma: „Já mezi lidmi“
  • IV. téma: „Náš domov, naše planeta“
  • V. téma: „Barevná příroda“

Motto

V naší školce, tam je pohoda,
rodiče, to není náhoda!
Hrajeme si, zpíváme,
zdravý pohyb vítáme.
Učíme se mít rádi,
být dobrými kamarády.
Počítáme, kreslíme,
na oběd se těšíme.
Ve školce vždy záříme,
protože vše umíme.
Srdíčko? To taky máme,
každému ho kousek dáme.
Učitelky Vás k nám zvou –
základem je škola hrou!

Cíl:

  • rozvíjení samostatnosti, a zdravého sebevědomí a týmové spolupráce
  • výchova k ohleduplnosti, toleranci, vstřícnosti
  • rozvíjení zásad společenského chování a jednání
  • vyrovnávat šance dětí
  • rozšiřování poznatků o okolním světě

ŠVP nám umožňuje vytvářet dětem takové zázemí, aby prožívaly každý den radostně a zajímavě spolu s kamarády v citlivé atmosféře ve škole plné podnětů a získávaly tak pocit bezpečí, lásky a důvěry v lidi a svět kolem nás.

ŠVP je k dispozici v každé šatně dětí.