Prázdninový provoz

Mateřská škola Vracov bude v měsíci srpnu uzavřena.

Platba školného v červenci Děti, které budou navštěvovat mateřskou školu, platí úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 300Kč.

Děti, které nebudou navštěvovat mateřskou školu, úplatu neplatí.

Platba školného v srpnu:      Vzhledem k uzavření mateřské školy se úplata za vzdělávání nehradí!

Provoz mateřské školy bude obnoven ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Zpět na titulní stránku