PRAVIDLA PROVOZU MŠ PO OBNOVENÍ PROVOZU

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

1. Minimalizovat shromažďování před MŠ – po ranním předání dítěte učitelce a odpoledním vyzvednutí opustit ihned areál MŠ.

2. Při pobytu před MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.

3. V areálu MŠ dodržovat rozestupy 2 metry.

4. Vstup do MŠ pouze s rouškou.

5. Při vstupu do budovy mateřské školy použít dezinfekci na ruce.

6. V šatně dětí max. 2 rodiče + 2 děti; pokud se jedná o rodinu s více dětmi, pouze tato rodina.

7. V chodbách u šaten – 1 rodič + 1 dítě (opět: pokud se jedná o rodinu s více dětmi, pouze tato rodina).

8. Dodržovat provozní dobu na jednotlivých třídách ( nesmí docházet k mísení skupin dětí, tj. ke stěhování dětí do jiných tříd).

SLEDUJTE ROZPIS PROVOZU NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH!

9. Zákaz nošení plyšáků na spaní do MŠ!

10. V případě 1. dne nemoci dítěte se oběd zákonným zástupcům vydá v jednorázových obalech (nebudou si nosit jídlonosiče).

 

V mateřské škole se budou pohybovat děti i zaměstnanci MŠ bez roušek.

Zaměstnanci MŠ budou roušky používat při kontaktu s rodiči, dodavateli zboží apod.

 

Ivana Vaverková, ředitelka MŠ Vracov

Zpět na titulní stránku