Co chystáme

13.09. – 14.09.2022 Třídní schůzky
21.09.2022 „Akce Z“ úprava zahrady MŠ ve spolupráci s rodiči
03.10.2022 Divadelní představení „Včelí medvídci“ v kulturním domě
19.10.2022 Divadlo Matýsek: „Příběh šneka Bedřicha“
08.11.2022 Dentální prevence v MŠ
??? Podzimní tvoření s rodiči
26.11. – 27.11.2022 „Radujme se, veselme se…“ skanzen ve Strážnici (předškolní děti)
05.12.2022 Návštěva Mikuláše v MŠ
06.12.2022 Logopedická depistáž
08.12.2022 Tetiny:“Zima, Vánoce“
??? Zpívání u vánočního stromu