Archiv článků

Provoz od 10. 5. 2021

6. 05. 2021

Mateřská škola bude od pondělí 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti (tedy nejen pro povinný předškolní ročník) v běžném provozu!

Děti nebudou testovány!

 

Zápis do MŠ Vracov pro školní rok 2021/2022

20. 04. 2021

                  ZÁPIS DĚTÍ

– proběhne ve dnech 4. a 5. května 2021 v době od 10:00 – 15:00 hod.

–  k zápisu se dostaví děti narozené nejpozději 31. 12. 2018

–  k zápisu přineste na lístku napsané:

a) jméno a příjmení dítěte

b) datum narození dítěte

c) adresu trvalého pobytu dítěte

Obdržíte veškeré dokumenty (žádost, přihlášku na stravování, souhlas se zpracováním citlivých údajů atd.), pokyny k vyplnění a další informace.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na MŠ Vracov pro školní rok 2021/2022

15. 04. 2020

1. Děti s povinnou předškolní docházkou dle školského zákona (děti 5 leté, tj. ty, které do 31. 8. 2021 dovrší 5 let)

2. Děti přihlášené k celodenní docházce

3. Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve Vracově

4. Věk dítěte: a) 4 leté děti – ty, které 4 let dovrší nejpozději 31. 8. 2021

b) 3 leté děti – ty, které 3 let dovrší nejpozději 31. 8. 2021

c) děti mladší 3 let – tj. ty, které 3 let dovrší v období od 1. 9. do 31. 12. 2021 (starší bude mít přednost před mladším)

Zpět na titulní stránku