Archiv článků

Otevření MŠ

20. 11. 2020

Oznamuji zákonným zástupcům dětí, že Krajská hygienická stanice Brno rozhodla o ukončení karanténních opatření. Na základě tohoto rozhodnutí bude proto mateřská škola od úterý 24. 11. 2020 znovu v běžném provozu.

 

Ivana Vaverková, ředitelka MŠ Vracov

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na MŠ Vracov pro školní rok 2020/2021

15. 04. 2020

1. Děti s povinnou předškolní docházkou dle školského zákona (děti 5 leté, tj. ty, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let)

2. Děti přihlášené k celodenní docházce

3. Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve Vracově

4. Věk dítěte: a) 4 leté děti – ty, které 4 let dovrší nejpozději 31. 8. 2020

b) 3 leté děti – ty, které 3 let dovrší nejpozději 31. 8. 2020

c) děti mladší 3 let – tj. ty, které 3 let dovrší v období od 1. 9. do 31. 12. 2020 (starší bude mít přednost před mladším)

Zpět na titulní stránku