Archiv článků

Zvýšení stravného

21. 05. 2020

Vzhledem ke zvyšování cen potravin došlo od 1. 4. 2020 ke zvýšení stravného. Protože byla mateřská škola uzavřena, dojde k tomuto zdražení po otevření mateřské školy, tj. od 25. 5. 2020.

Výše stravného je následující:

Děti 3-6 let –  přesnídávka ………………. 8 Kč Děti s odkladem školní docházky –  přesnídávka…………. 9 Kč
oběd…………………………. 17 Kč oběd…………………………… 20 Kč
odpolední svačina……… 8 Kč odpolední svačina…………  8 Kč
celkem:  33 Kč celkem:  37 Kč

Oznámení pro rodiče

21. 05. 2020

Rodiče dětí, které nebudou do konce školního roku 2019/2020 navštěvovat mateřskou školu, si věci svých dětí mohou vyzvednout od 25. 5. 2020 v době od 10:00 – 11:30 hod.

Současně jim budou třídními učitelkami vyúčtovány kulturní akce za školní rok.

V kanceláři vedoucí školní jídelny se v tuto dobu bude také vyrovnávat stravné a školné.

Školné za měsíc duben a květen se NEHRADÍ!

 

Ivana Vaverková

ředitelka MŠ Vracov

PRAVIDLA PROVOZU MŠ PO OBNOVENÍ PROVOZU

21. 05. 2020

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

1. Minimalizovat shromažďování před MŠ – po ranním předání dítěte učitelce a odpoledním vyzvednutí opustit ihned areál MŠ.

2. Při pobytu před MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.

3. V areálu MŠ dodržovat rozestupy 2 metry.

4. Vstup do MŠ pouze s rouškou.

5. Při vstupu do budovy mateřské školy použít dezinfekci na ruce.

6. V šatně dětí max. 2 rodiče + 2 děti; pokud se jedná o rodinu s více dětmi, pouze tato rodina.

7. V chodbách u šaten – 1 rodič + 1 dítě (opět: pokud se jedná o rodinu s více dětmi, pouze tato rodina).

8. Dodržovat provozní dobu na jednotlivých třídách ( nesmí docházet k mísení skupin dětí, tj. ke stěhování dětí do jiných tříd).

SLEDUJTE ROZPIS PROVOZU NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH!

9. Zákaz nošení plyšáků na spaní do MŠ!

10. V případě 1. dne nemoci dítěte se oběd zákonným zástupcům vydá v jednorázových obalech (nebudou si nosit jídlonosiče).

 

V mateřské škole se budou pohybovat děti i zaměstnanci MŠ bez roušek.

Zaměstnanci MŠ budou roušky používat při kontaktu s rodiči, dodavateli zboží apod.

 

Ivana Vaverková, ředitelka MŠ Vracov

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na MŠ Vracov pro školní rok 2020/2021

15. 04. 2020

1. Děti s povinnou předškolní docházkou dle školského zákona (děti 5 leté, tj. ty, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let)

2. Děti přihlášené k celodenní docházce

3. Přednostní přijetí dětí s trvalým pobytem ve Vracově

4. Věk dítěte: a) 4 leté děti – ty, které 4 let dovrší nejpozději 31. 8. 2020

b) 3 leté děti – ty, které 3 let dovrší nejpozději 31. 8. 2020

c) děti mladší 3 let – tj. ty, které 3 let dovrší v období od 1. 9. do 31. 12. 2020 (starší bude mít přednost před mladším)

Zpět na titulní stránku